Fra penny til blue chip-aksjer

Denne artikkelen går gjennom ulike aksjer, fra spekulative «penny stocks» til stødige «blue chip»-aksjer.

Se hvordan aksjer i de ulike kategoriene reagerer på svingninger i markedet, og bruk det som hjelpemiddel når du setter sammen din egen portefølje.