Vet du hvordan du gjør forretninger på tvers av kulturer?

Det blir stadig mer vanlig å gjøre forretninger på kryss og tvers av kloden. Som et resultat av den økte globaliseringen, er ikke andres land og dere kultur så fjern og uforståelig som den en gang var. Men ikke tro at det ikke oppstår store misforståelser av den grunn. Det er viktig å sette seg inn i de landene du skal drive forretninger i.

Gjøre forretninger på tvers av kulturer

Visste du at kontrakter ofte blir sett på som et utgangspunkt å jobbe videre på i India? Eller at det å snakke høyt, med en aggressiv tone, oppfattes som engasjement og interrese i Saudi Arabia?

Det blir stadig mer vanlig å gjøre forretninger på kryss og tvers av kloden. Som et resultat av den økte globaliseringen, er ikke andres land og dere kultur så fjern og uforståelig som den en gang var. Men tro ikke at det ikke det ikke oppstår store misforståelser av den grunn. Det er viktig å sette seg inn kulturen i de landene du skal drive forretninger i. Det er stor forskjell på måten å drive forretninger på i Tyskland, enn det er i Kina. Er du like direkte og avtale-fokusert du vanligvis ville vært i Tyskland, er det lite sannsynlig at du ville gjort noe stor suksé med samme væremåte i Kina. Legg merke til at det også kan være store forskjeller i samme land, f.eks i Nord-Frankrike og Sør-Frankrike.

"Deal-Focused" eller "Relationship-Focused"

Vi skiller gjerne mellom "deal-focused" og "relationship-focused" kulturer. Det ligger i ordet, at om du er "deal-focused", så er det viktigste for deg å å få kontrakten i boks på en mest effektiv måte. Er du derimot "relationship-focused", ønsker du gjerne å knytte bekjentskap før du eventuelt er klar for signeringen.

"Deal-Focused" kulturer:

  • Nord-Europa, Storbritannia
  • Nord-Amerika
  • Australia og New-Zealand

Moderate "Deal-Focused" kulturer:

  • Sør-Afrika
  • Latin Europa
  • Sentral- og øst-Europa
  • Chile, Sør-Brasil, Nord-Mexico
  • Hong Kong, Singapore

"Relationship-Focused" kulturer:

  • Den arabiske verden
  • Afrika, Latin-Amerika og Asia

Jeg anbefaler nettsiden http://www.worldbusinessculture.com for å lese mer om forretningskultur.

Stikkord: kultur