Formueskatt

Formueskatt er en mye omdiskutert form for skattlegging. Det skyldes hovedsakelig at formueskatten fører til dobbeltbeskatning. Verdier man har, enten det er penger på bok, eiendom eller andre eiendeler, gir grunnlag for formuebeskatning. Dette er penger som allerede er beskattet på et tidligere tidspunkt.

For tanken bak formueskatt er enkel: de rike skal betale mer i skatt. Det oppstår derimot andre problemer med formueskatt, blant annet at det svekker investeringer i Norske bedrifter. Det fører også til at det blir investert mer penger i eiendom enn i selskaper, på grunn av særreglene vi skal se nærmere på.

Likningsverdien på fast eiendom utgjør 25% av antatt markedsverdi. Er din likningsverdi på 500.000 kroner, mener altså skatteetaten at boligen din er verdt to millioner kroner. Det er likningsverdien, og ikke markedsverdien, som det regnes formueskatt av.

Løsøre er alle gjenstander som ikke er fast eiendom. Eksempler på løsøre er bil, båt, motorsykkel, moped, campingvogn, alt som hører til hjemmet, fritidsutstyr og til og med kjæledyr. Alt av løsøre skal formuebeskattes. Det er derimot et fribeløp på 100.000 kroner, som gjør at du kun må betale formueskatt på den delen som overstiger fribeløpet. Fritidsbåt med salgsverdi på kr 50.000 eller mer, bil, moped, motorsykkel og campingvogn inngår ikke i fribeløpet.

LES OGSÅ: Slik beskattes personlige aksjonærer

Formuesverdien av bil fastsettes etter en skala som tar utgangspunkt i bilens opprinnelige listepris som ny. Hvor stor prosentsatsen er av opprinnelig listepris avhenger av hvor gammel bilen er. Her ser du prosentsatsene. Eldre biler gir naturligvis en lavere prosentsats. Merk at verdien på bilen kan settes lavere hvis spesielle grunner har ført til en vesentlig lavere verdi. Campingvogner følger tilsvarende prosentsatser.

Siden verdien på båt ikke følger samme verdifall som bil, er det andre bestemmelser som verdsetter fritidsbåter. Hvis salgsverdien er lavere enn 50.000 kroner vil den enten verdsettes under innbo, 75% av forsikringssummen ved særskilt forsikring eller til omsetningsverdien dersom den ikke er forsikret. Er båtens verdi 50.000 kroner eller høyere, verdsettes båten til 75% av forsikringssummen, eller til antatt salgsverdi dersom en ikke er forsikret.