Finanssans Pluss

Norges nye digitale økonomiblad

Prøv gratis i 30 dager

Av Kent Roksvåg Rammen

Oppdatert 12 jun. 2018

Forhandle seg frem til det billigste boliglånet

Naboen din kan ha lavere boliglånsrente enn deg, selv i samme bank. Det er alltid en god ide å være godt forberedt før du skal forsøke å forhandle ned boliglånsrenten. Før du skal begynne å forhandle, burde du vite hvilke faktorer bankene er opptatt av.

Det er alltid en god ide å være godt forberedt før du skal forsøke å forhandle ned boliglånsrenten. Før du skal begynne å forhandle, burde du vite hvilke faktorer bankene er opptatt av. Kan du vise til at du har god betalingsevne og betalingsvilje og vise til høy pantet verdi, slik at sikkerheten er god, vil bankene anse deg som en kunde knyttet til lav risiko. Lavest mulig risiko for bankene vil bli belønnet med en lavere rente på boliglånet. Likevel er det mange som aldri forhandler ned renten, selv om deres økonomiske situasjon er helt annerledes enn hva den var da lånet ble tatt opp. Det er mange penger som kunne vært spart ved "snakke ned renten".

Beløpsgrenser

Det kan være vesentlig forskjell på boligrenten mellom for eksempel et boliglån på 1.9 millioner kroner og et på 2. millioner kroner. En lånesum på 2.millioner kroner vil ofte ha en lavere rente enn hva en lånesum med 100 tusen mindre ville hatt. Det går mot sunn fornuft etter som man tenker at jo lavere lån kunder tar opp, desto lavere risiko er det for banken. Men enkelte banker opererer med beløpsgrenser med ulike rentesatser. Det er derfor lurt å sette seg godt inn i bankens beløpsgrenser. Skal du ta opp et lån som ligger mellom to beløpsgrenser, kan et rammelån være et godt alternativ. Rammen på lånet må da overstige beløpsgrensen for lavere rente. Det du tar ut av lånet trenger ikke å overstige beløpsgrensen.

Overlat forhandlingen til andre

Vi tror årsaken til at folk vegrer seg mot å forhandle med bankene, er av den enkle grunn at det føles ubehagelig. Spesielt hvis du ikke aner hvilke kort du har å spille med. Du står i tillegg helt alene. Banken er derfor ikke totalt avhengig av å ha deg som kunde. Det er derimot mulig du har en jobb som er knyttet til en organisasjon som tilbyr sine ansatte et gunstig boliglån. SPK (Statens Pensjonskasse) er et godt eksempel på en slik organisasjon. Er du knyttet til SPK kan du søke om et av landets billigste boliglån. Sjekk derfor om jobben tilbyr boliglån til sine ansatte. Du kan fint forsøke å forhandle ned renten selv, men du vil som sagt ikke ha noen eksterne hjelpemidler å bruke.

Hvis du ikke er medlem av SPK eller andre organisasjoner som tilbyr rimeligere boliglån, vil det være et godt alternativ å overlate jobben til finansagenter. Finansagenter kan forhandle med et langt større volum enn hva du ville klart på egenhånd. Bankene er derfor mer tilbøyelig siden finansagentene opererer med langt større volum. Du har heller ingenting å tape, da disse agentene får lønn i form av provisjon fra bankene, noe som gjør tjenesten helt gratis for deg.