Oppnå sparemålene dine Kjøp Finanssans Pluss-abonnent

Av Kent Roksvåg Rammen

Oppdatert 15 jun. 2018

Slik beskattes firmabilen

Se hvor mye du skattlegges ved å benytte firmabilen til privat bruk.

Ved listepris som ny på kr. 335.500Vanlig bilElbil
Nyere enn 3 år95.11050.325
Eldre enn 3 år75.48837.744
Over 40.000 km yrkeskjøring75.48850.325
Eldre enn 3 år og over 40.000 km yrkeskjøring56.61637.744

Eksempel på beskatning når fordelene på firmabilen er fastsatt til 95.110: 95.110 x 27 + 95.110 x 8,2 % + 95.110 x 9 % = kr 42.039 (Forutsatt 8,2 % i trygdeavgift og over første innslagspunkt på toppskatt)