Nullpunktomsetning

Nullpunktet eller "break-even" er enkelt forklart den omsetningen som verken gir overskudd eller underskudd. Denne artikkelen tar for seg hvordan du enkelt finner nullpunktet både grafisk og ved beregning.

Nullpunktet eller "break-even" er enkelt forklart den omsetningen som verken gir overskudd eller underskudd.
I grafikken nedenfor ser du at nullpunktomsetningen er der hvor totale inntekter og totale kostnader skjærer gjennom hverandre.

For å finne ut hvor mange enheter vi må selge for å gå i null, kan vi bruke formelen:
Faste kostnader
Dekningsbidrag per enhet

For å finne nullpunktomsetningen i kroner er formelen:
Faste kostnader
Dekningsgrad

La oss gjøre et eksempel på å beregne nullpunket ved å bruke informasjonen som er gitt i grafen ovenfor.

Først må vi finne dekningsbidraget for antall enheter:
Det finner vi enkelt ved å ta den totale salgsinnteken og trekke fra totale variable kostnader.
Total salgsinntekten: 12.000
Totale variable kostnader: 8.000
12.000 - 8.000 = 4.000 (det totale dekningsbidraget for 180 enheter)

For å finne dekningsbidraget per enhet trenger vi bare å dele det totale dekningsbidraget med 180:
4000
180
= 22,22 (dekningsbidraget per enhet)

For å finne nullpunktet i antall enheter må vi ta faste kostnader og dele på dekningsbidraget per enhet:
Faste kostnader   2.000
DB per enhet         22,22
= 90 (vi må selge 90 enheter for å gå i null)

Før vi kan finne nullpunktet i kroner må vi ha dekningsgraden:
Dekningsbidrag totalt     4.000
Salgsinntekt totalt          12.000
=0,33 %

Da kan vi finne nullpunktet i kroner:
Faste kostnader  2.000
Dekningsgrad       0,33
=6.060.6 ~ 6.000 (antall kroner vi må selge for å gå i null)

Sjekker du med tallene i grafen ovenfor ser du at det stemmer nøyaktig med 6.000 kr og 90 enheter.