Finanssans Pluss

Norges nye digitale økonomiblad

Prøv gratis i 30 dager

Av Kent Roksvåg Rammen

Oppdatert 22 jan. 2020

Faktorfond – En hybrid av indeksfond og aksjefond

Glem magefølelsen – Her er det datamaskinen som bestemmer!

Riktignok etter at forvalterne har matet den med sine algoritmer. Men når først det er gjort, kan forvalterne lene seg tilbake å la aksjeroboten plukke ut aksjer til porteføljen raskere enn du rekker å si «Excel-ark». Det betyr mindre jobb for forvalterne, og følgelig lavere forvaltningskostnader.

Faktorfondets metode

Et faktorfond kan ses på som en hybrid av indeksfond og aktive forvaltede aksjefond: Forvaltningskostnadene holdes lave ved å automatisere forvaltningsprosessen, og roboten handler aksjer basert på forhåndsprogrammerte egenskaper.

Det benyttes ulike faktorer til å vekte porteføljen, så kalt «smart beta-strategi». Man ser da etter selskaper som har de beste egenskapene innenfor hver enkelt faktor – for eksempel egenkapitalavkastning under faktoren «verdi», eller selskaper med lav markedsverdi, under faktoren «størrelse». Slike egenskaper har i følge empirisk forskning vist seg å gi meravkastning.

Selv om utplukkelsen av aksjer basert på faktorer som «størrelse», «verdi», «momentum» og «volatilitet», på ingen måte er revolusjonerende, er målet med faktorfondet å oppnå en meravkastning, men samtidig holde kostnadene nede.

Faktorfondets fire faktorer: størrelse, verdi, momentum og volatilitet.

Små selskaper har historisk sett vist seg å gjøre det bedre enn store selskaper. Roboten vil dermed velge ut de selskapene i referanseindeksen som har lavest markedsverdi.

I faktoren «verdi» kan det ligge mange ønskede egenskaper. Det vanligste er å se etter aksjer som har en lav pris i forhold til inntekt (P/E) og en lav pris i forhold til bokførte verdier (P/B).

Akademiske studier har også vist at aksjer som har gjort det bra de siste 6-12 måneder, gjerne vil fortsette å gjøre det bra de neste månedene. Forvalterne legger da inn for eksempel 12 måneders løpende egenkapitalavkastning i algoritmene til aksjeroboten.

Aksjer som svinger lite i verdi, altså som har lav volatilitet, har gitt en bedre avkastning over tid enn hva aksjer som har høy volatilitet har hatt. Siden risiko måles som svingninger i kursen, vil dette være stikk i strid mot prinsippet om at høyere risiko skal belønnes med en høyere forventet avkastning.

Faktorfond i Norge

I skrivende stund finnes det 8 ulike faktorfond fra 4 selskaper:

 • Storebrand
  • Global Multifactor
  • Global Verdi
  • Trippel Smart
 • KLP
  • Aksjeglobal LavBeta 1
  • Aksjeglobal LavBeta 2
 • Fronteer Solutions
  • Fronteer Harvest A
  • Fronteer Harvest B
 • DNB
  • Global Lavkarbon A
FaktorfondÅrlig forvaltningshonorar
Storebrand Global Multifaktor0,75 %
Storebrand Global Value0,75 %
Storebrand - Global Solutions0,75 %
KLP - Aksjeglobal LavBeta 10,30 %
KLP Aksjeglobal LavBeta 20,27 %
Fronteer Solutions Fronteer Harvest A0,59 %
Fronteer Solutions Fronteer Harvest B0,35 %
DNB Global Lavkarbon A0,76 %

KLP har de laveste forvaltningskostnadene på sine fond; LavBeta 1 og LavBeta 2, men henholdsvis 0,27 prosent og 0,30 prosent.

Fronteer Solutions følger etter med 0,59 prosent i Harvest A, og 0,39 prosent i Harvest B (minsteinnskudd på 5 millioner kroner). Begge har derimot et øvre tak på 2 prosent i årlig forvaltningsavgift.

Storebrand har 0,75 prosent i årlig forvaltningkostnad på alle tre fondene.

Slik har fondene gjort det i forhold til sin referanseindeks:

Faktorfond20122013201420152016
Global Multifaktor-0,83 %3,45 %3,14 %6,70 %-0,71 %
Global Verdi-2,64 %9,91 %1,70 %-4,30 %0,21 %
Trippel Smart-4,19 %-5,80 %-5,55 %5,54 %
LavBeta 13,79 %-1,32 %0,68 %
LavBeta 2


1,15 %
0,76 %
Harvest A (nystartet)

Og slik har de gjort det i forhold til hverandre:

Statistikk på ulike faktorfond de siste fem årene

Kilde: Morningstar.no