Diversifisering - Ikke legg alle eggene i samme kurv

Av Kent Rammen Roksvåg

Oppdatert 12 jun. 2018

Diversifisering er en måte å spre risikoen ved å investere i forskjellige markeder som høyst sannsynlig ikke vil gå i samme retning. Det kan være at du velger å investere en liten andel i eiendom, noe i råvarer og valuta og resten i teknologi-aksjer. Da har valgt å legge eggene i forskjellige kurver. Poenget er å finne investeringer som reagerer ulikt på like hendelser, men at du fortsatt opprettholder en god nok avkastning. Da har vi oppnådd en balansert portefølje.

Eksempel: Iskrem og paraplyer

For å ta et enkelt eksempel: tenk deg at du investerer alle pengene dine i en aksje som selger iskrem. På solskinssdager selger bedriften massevis av iskrem og tjener derfor ekstra mye. Aksjen stiger i verdi. Men så forsvinner sola, og det begynner å regne. Salget av iskrem avtar kraftig. Regner stopper ikke med det første. Aksjenveriden snur i negativ retning. Derimot nyter bedriften som selger paraplyer seg godt av regnet. Salget stiger og nå er det deres tur til å tjene ekstra penger. Hadde du investert i både iskrem og paraplyer, ville du spredd risikoen. Du har da unngått å eksponere deg mot været. Dette er én måte å diversifisere en portefølje på. Legg merke til at når du minimerer risikoen, vil også forventet avkastning synke.

LES OGSÅ:Dine første aksjer

Luksusvarer og nødvendighetsvarer

Si du har investert store andeler i hyttemarkedet. Så oppstår det en finanskrise. Hytter blir sett på som en luksusvare, altså noe som ikke er av grunnleggende behov. I nedgangstider er det derfor slike varer som det går ut over først. Flere ønsker nå å selge, men det finnes få som ønsker å kjøpe. Salgprisen synker. Prisen på hyttene må ned for at noen skal være villig til å kjøpe. Det er ikke enkelt å kunne diversifisere seg mot finanskriser. Men noe som ikke vil bli påvirket i like stor grad som luksusvarer, er nødvendighetsvarer som medisiner, brød, melk og lignende. Varer som folk må ha uavhengig av om det er opp- eller nedgangstider. Så ved å investere en liten andel i disse varene, er vi ikke like sårbare ved en eventuelt ny finanskrise.

Om diversifiseringen er god eller dårlig, vil være avhengig av hvor stor risiko du er villig til å ta, og hvor lenge du har tenkt at investeringen skal vare. Det er i stor forskjell på om du er i begynnelsen av investeringen, eller nærmer deg slutten. Nærmerer du deg slutten av investeringsperioden, er det naturlig for de fleste å unngå høy risiko. Det er derfor viktig å endre på investeringen i løpet av perioden.