Dekningsbidrag

Av Kent Rammen Roksvåg

Oppdatert 14 jun. 2018

Gjennomgang av dekningsbidrag med eksempler.

I denne artikkelen skal vi forklare hva dekningsbidrag er og hvordan vi finner dekningsbidraget gjennom et eksempel.

Dekningsbidraget forteller oss hvor mye vi sitter igjen med til å dekke de faste kostnadene og forhåpentligvis fortjenesten. Det er altså det vi sitter igjen med etter at de variable kostnadene er trukket fra. Variable kostnader kan være direkte materiale, direkte lønn og tilvirkningskostnader. De faste kostnadene er kostnader som er uavhenig av produksjonen. Det kan blant annet være husleie, renter på lån og avskrivninger på maskiner.

La oss si vi har totale variable kostnader per enhet på totalt 40.000, og faste kostnader på 20.000. Så mottar vi en ordre på 10 enhet til 45.000 i salgspris. Vi kan lett se at beløpet ikke overstiger de variable kostnadene OG de faste kostnadene. Men ordren vil fortsatt være lønnsom (så lenge det er ledig kapasitet), siden de faste kostnadene uansett vil være der. Vi får derfor mer å dekke til de faste kostnadene. Med andre ord blir ordren lønnsom når DB>0, så lenge det er ledig nok kapasitet.

Nedenfor ser du eksempler på 2 kalkyler. Èn selvkostkalkyle og èn dekningsbidrag-kalkyle. Legg merke til at vi ikke tar med de faste kostnadene når vi skal regne ut dekningsbidraget per enhet. Salgsprisen har vi satt til å være 52.000.

Selvkostkalkyle

SelvkostkalkyleLegoklosser
Direkte materiale15.000
Direkte lønn10.000
Indirekte variable kostnader i tilvirkningen5.000
Indirekte fastekostnader i tilvirkningen6.000
Totale tilvirkningskostnader36.000
indirekte variable kostnader i salg/adm4.000
Indirekte faste kostnader10.000
Selvkost50.000

Dekningsbidrag kalkyle

Dekningsbidrag-kalkyleLegoklosser
Direkte materiale15.000
Direkte lønn10.000
Indirekte variable kostnader i tilvirkningen5.000
Indirekte variable kostnader i salg/adm4.000
Totale variable kostnader per enhet34.000
Salgspris52.000
Dekningsbidrag18.000