Finanssans Pluss

Norges nye digitale økonomiblad

Prøv gratis i 30 dager

Av Kent Roksvåg Rammen

Oppdatert 22 des. 2019

Spar penger på å bytte strømleverandør

Det å bytte strømleverandør er gjort på null komma niks. Det å finne frem til den beste strømavtalen, som gir deg den laveste strømregningen, er ikke like enkelt.

Du har helt sikkert fått tilbud om å bytte strømleverandør – enten det var i elektronikkbutikken, på vei ut av butikken, via telefon, eller at du har fått besøk av dørselgere. Alle lover stort sett det samme: velger du dem som strømleverandør, så sparer du penger. Men hvilken strømavtale og strømleverandør gir deg den laveste strømregningen?

I denne artikkelen gir vi deg en enkel forklaring på de ulike strømavtalene, hvordan du velger riktig strømavtale, og hvor mye penger det er å spare på å bytte strømleverandør.

Det som er enkelt med å bytte strømleverandør, er at du ikke trenger å tenke på om kvaliteten er ulik. Du får samme strøm uansett hvilken leverandør du velger. Den nye strømleverandøren tar seg av alt det tekniske vedrørende flyttingen.

Det som er vanskelig er å måtte forholde seg til ulike strømavtaler. «Spotpris», «fastpris» og «standard variabel pris», er de tre vanligste strømavtalene. Som om ikke det er nok, finnes det også flere ulike varianter av disse. Da er det ikke så rart at målinger gjennomført av EPSI, avdekket at det fortsatt er en stod andel av strømforbrukerne som er usikre på hvilken strømavtale de har.

Før vi går videre med å forklare de ulike avtalene, er det viktig å skille mellom netteier og strømleverandør:

En netteier sørger for å levere strømmen fra der den blir produsert og inn til sikringsskapet. Kostnader knyttet til drift, vedlikehold og utbygging, er du med på å betale i form av nettleien. Siden strømnettet i Norge er en monopolvirksomhet, er det ikke mulig å bytte nettleverandør. Bor du for eksempel i Oslo eller Stavanger, er det henholdsvis Hafslund Nett og Lyse Elnett som er din lokale netteier.

Prisen på nettleien beregnes ut i fra ditt faktiske strømforbruk (energiledd), i tillegg til at det blir trukket et fastbeløp (fastledd). Prisene vil variere ettersom hvor i landet du bor. Nettleien vil typisk utgjøre mellom 50 og 60 prosent av de totale strømkostnadene.

Strømleverandørens oppgave er å gå til innkjøp av strøm, for så å videreselge den til deg. Her er det ingen monopolvirksomhet - du som forbruker står fritt til å velge hvilken som helst strømleverandør, så lenge de kan levere strøm i din kommune.

Spotpris

Spotpris, eller markedspris, er prisen som strømleverandørene selv må betale for strømmen. Det skjer gjennom den nordiske kraftbørsen «Nord Pool». Når du går inn i en spotprisavtale, heter det at du får«strøm til markedspris». Prisen du som kunde må betale, er basert på gjennomsnittlig månedsprisen i ditt område. Dette vil variere etter etterspørselen (f.eks gir kaldt vær større etterspørsel og vice versa). En spotprisavtale har vist seg å være den billigste strømavtalen gjennom flere år.

Spotprisavtale og innkjøpsavtale

En spotprisavtale må ikke forveksles med en innkjøpsavtale, eller «strøm til innkjøpspris». Forskjellen er at det i en innkjøpsavtale blir det tatt hensyn til kundens forbruksmønster - så kalt «veid spotpris». Hvis for eksempel 70 prosent av strømforbruket ditt er mellom kl. 17:00 og 22:00, vil strømleverandøren belaste deg for 70 prosent av ditt totale forbruk, basert på hva timesprisen lå på i disse fem timene. En slik avtale er som regel dyrere enn en spotprisavtale som ikke blir vektet, på grunn av høyere priser i dette tidsrommet, sammenlignet med nattestid.

Påslag i prisen

For at strømleverandøren skal tjene penger på å ha deg som kunde, er det normalt at det legges til et påslag i prisen, og eventuelt et fast månedsgebyr i tillegg. Det er disse prisene du må se etter når du skal avgjøre hvilken aktør som kan tilby deg den billigste strømmen (noe som kan være lettere sagt enn gjort).

Generelt sett vil avtaler uten et månedsgebyr, men heller et påslag pr. kilowatttime (kwh), lønne seg for de som har et lavt strømforbruk – og motsatt for de med høyt strømforbruk. For å være helt sikker på hvilken strømleverandør som tilbyr deg den billigste spotprisavtalen, blir man nødt til å sjekke fjorårets faktiske strømforbruk.

Strømforbruket kan du enten sjekke ved å gå i gjennom fjorårets strømregninger, eller ved gå inn på nettsiden til din nåværende strømleverandør. Et siste alternativ, men noe mindre nøyaktig, er å taste inn boligadressen på Strømpris.no, slik at du får opp et estimat på ditt strømforbruk.

Se opp for kampanjepriser

Forbrukerrådets tjeneste, Strømpris.no, rangerer strømselskap ut i fra den forventede månedsprisen. Problemet med denne tjenesten er at det ikke er mulig å filtrere ut kampanjepriser, og du ser heller ikke hva prisen er etter kampanjeperioden. For å finne ut hva den egentlige prisen er, må du selv gå inn å sjekke prisene på leverandørens nettsider – noe som heller ikke alltid er like enkelt.

Styr unna strømleverandører som krever forskuddsbetaling

Før sto leverandørene fritt til å kreve forskuddsbetaling over en lengre periode. Kundene bidro med renteinntekter for selskapene, uten at de selv fikk noe gevinst ut av det - snarere tvert i mot: Når enkelte strømselskaper gikk konkurs eller avviklet virksomheten, var forskuddsbetalingen til kundene så godt som tapt etter at kreditorer med høyere prioritering tok sitt.

Heldigvis innførte NVE (Norges vassdrag- og energidirektorat) nylig regler som begrenser muligheten til å kreve forskuddsbetaling (maksimalt 10 uker), samt krav om at strømregningen nå skal være enkel og forståelig for kunden.

Strømselskapene elsker avtalegiro og Efaktura

Hvis du ikke allerede har satt opp avtalegiro og eFaktura med strømleverandøren, kan det hende at du har blitt flyttet over til en dyrere strømavtale. I vilkårene til spotprisavtale fra blant annet Hafslund, Fjordkraft og NorgesEnergi, kreves det at du setter opp slike avtaler med banken for å kunne beholde strømavtalen. Hvis ikke blir du automatisk flyttet over (noen ganger uten forvarsel) til en avtale med «innkjøpspris» (forklaring til avalen er lenger ned i artikkelen) med et langt høyere påslag i prisen.

Unngå kompliserte avtaler

I tillegg til de tre hovedavtalene som beskrevet ovenfor, finnes det som nevnt også en god del varianter og kombinasjoner av disse. Det kan blant annet være at du blir tilbudt en pris pr. kwh opp til et visst forbruk, for så å måtte betale mer dersom du skulle overskride dette. Eller at strømavtalen gir tilgang på diverse rabatter på varer og tjenester, gjerne for å «veie opp» en dyrere strømavtale.

Generelt sett så anbefaler vi at du unngår kompliserte avtaler, i hvert fall hvis du ikke har god kontroll på hva avtalen innebærer.

Gå over markedets strømpriser og avtaler i fred og ro

For å være sikker på at man velger riktig strømavtale fra den billigste strømleverandøren, kreves det at du har en nogenlunde oversikt over strømforbruket. Du må også sammenligne priser med andre aktører, og sørge for at du leser avtalens vilkår nøye. Det er dermed sjeldent en god idé å tegne et strømabonnement «i farta».

Fastpris

En fastprisavtale er som navnet tilsier: du betaler en fast pris pr. kwh under avtaleperioden, som ofte er på ett år. Den åpenbare fordelen med en slik avtale er at det medfører høy forutsigbarhet. Du slipper å måtte bekymre deg over om strømprisene stiger.

På lik linje med det å binde renten på et lån, må du også her belage deg på å måtte betale for denne ekstra tryggheten. I en fastprisavtale lempes risikoen for økte strømpriser over på strømleverandøren. Dette kompenserer leverandøren seg for i form av en høyere pris pr. kwh eller økt månedsgebyr.

Det er dermed ikke sagt at en fastprisavtale aldri vil lønne seg. Det kan være at strømprisene stiger uforventet mye, slik at spotprisen overstiger din avtalte pris. Allikevel viser statistikken til at det i det lange løp ikke lønner seg å velge en fastprisavtale fremfor en spotprisavtale – om man velger å se vekk i fra tryggheten det gir.

Fastprisavtale vs spotprisavtale statistikk

Standard variabel pris

Den siste av de vanligste strømavtalene er «standard variabel pris». Med denne avtalen blir du varslet om prisendringer 14 dager før de trer i kraft. Den gir altså noe mer forutsigbarhet enn en spotprisavtale. Men også her vil strømleverandørene sikre seg mot tap, og sammenlignet med en spotprisavtale kommer denne avtalen sjeldent bedre ut.

Hvor mye penger sparer jeg på å bytte strømleverandør?

Svaret på spørsmålet avhenger blant annet av hvem din nåværende strømleverandør er, hvor stort strømforbruk du har, og hvor i landet du bor.

For de som ikke ønsker å bruke tiden på å skifte strømleverandør flere ganger i året, kan det være lurt å velge en strømleverandør som ikke lokker med kampanjepriser, men som heller tilbyr lave priser året rundt.

vår egen tjeneste, Strømleder, skilte det 2.208 kroner årlig mellom den billigste (utelukket kampanjepriser) og dyreste spotprisavtalen, fra henholdsvis NorgesEnergi (e-Spot) og Lærdal Energi (LE Spot). Resultatet var basert på en leilighet i Oslo på 67 kvm, med et årlig forbruk på 9.715 kwh.

Det er enda mer å spare dersom du ikke allerede har en spotprisavtale: Differansen mellom den billigste spotprisavtalen og den dyreste avtalen under «diverse avtaler», var på hele 13.044 kroner årlig!

Oppsummering:

For flesteparten av oss vil en spotprisavtale gi den laveste strømregningen. Du bør unngå avtaler som har forskuddsbetaling, kampanjepriser eller andre lokketilbud. Sørg for at du oppretter både avtalegiro og eFaktura med strømleverandøren. Hvis ikke risikerer man å bli flyttet over til en dyrere avtale - i tillegg må du betale et fakturagebyr hver gang regningen kommer.

Det anbefales at man unngår å tegne strømabonnement «i farta», men heller går over strømpriser og avtaler i fred og ro. Til slutt bør du sjekke strømprisene i markedet minst én gang i året, slik at du holder deg oppdatert og unngår at du betaler for mye.

PS. For å få en enda lavere strømregning, er siste løsning å redusere strømforbruket. Sjekk Enova.no for råd og tips, hvor du ikke behøver å måtte fryse gjennom hele vinteren.