Slik finner du den billigste strømavtalen (steg for steg)

Av Kent Rammen Roksvåg

Oppdatert 26 jun. 2018

Vi viser deg steg for steg hvordan du finner den billigste strømavtalen, slik at du får mest mulig kWh for pengene!

Strømselskapene elsker eFaktura og AvtaleGiro

Mottar du strømregningen i postkassen eller på e-post?

Da betaler du sannsynligvis for mye for strømmen. De billigste strømavtalene krever nemlig opprettelse av både eFaktura og AvtaleGiro.

Strømselskapene elsker automatiserte betalingstjenester. Det er ikke så rart ettersom det reduserer selskapets administrative kostnader, samtidig som andelen purringer og tap på utestående fordringer blir vesentlig lavere. Det gjør at strømselskapet kan tilby billig strøm til deg som kunde og likevel gå med overskudd.

Hvis du derimot ikke sørger for å opprette eFaktura og AvtaleGiro – ofte innen en tidsramme på én måned – blir du belastet for gebyrer eller flyttet over til en dyrere strømavtale.

Spotprisavtale – den billigste strømavtalen

I de fleste tilfeller vil det lønne seg å velge en spotprisavtale: Tall hentet fra Statistisk Sentralbyrå viser at spotprisen i gjennomsnitt har vært 2-3 øre lavere enn fast variabel pris de siste årene. Vi vil derfor vise deg – steg for steg - hvordan du finner den billigste spotprisavtalen.

Steg for steg:

  1. Gå inn på finanssans.no/strømleder, og tast inn din postadresse.
  2. Oppgi årlig strømforbruk samt strømprisen du betaler i dag.
  3. Bytt strømavtale til selskapene som havner øverst på listen.
  4. Les gjennom avtalevilkårene på strømselskapets nettsider. Legg spesielt merke til frist for opprettelse av eFaktura og AvtaleGiro.
  5. Bestill!

Veid eller uveid spotpris?

Siden strømforbruket er høyere om dagen enn det er om natten, gjenspeiles etterspørselen i strømprisene på kraftbørsen Nord Pool.

En uveid spotpris (innkjøpspris) er billigere enn veid spotpris ettersom det ikke tas hensyn til variasjoner i strømforbruket. Her teller alle timeprisene likt og spotprisen fastsettes etter gjennomsnittlig månedspris.

Veid spotpris blir dyrere ettersom det tas hensyn til det faktiske strømforbruket under alle døgnets tider. Du vil med andre ord ikke få like mye utbytte av nattens lavere strømpriser.

Se opp for kampanjepriser

Du kan spare penger på å utnytte strømleverandørenes kampanjepriser. Da er det viktig å ha kontroll over kampanjens varighet, og at det ikke foreligger bindingstid hvor kunden mottar et «straffegebyr» dersom avtalen sies opp før tiden. Husk at det tar 1-3 uker å bytte strømleverandør. I tillegg vil kampanjer som kun tilbys for nye kunder, sette en stopper fra å «hoppe» mellom strømavtaler.

Fastbeløp og påslag

I noen strømavtaler betaler man et fast beløp per måned, med lav eller ingen påslag i strømprisen. Andre avtaler har ingen fastbeløp, men legger til et påslag i strømprisen.

Hvilken avtale som gir deg den billigste strømregningen vil avhenge av strømforbruket. Generelt kan man si at et høyt strømforbruk favoriserer lave påslag, og et lavt strømforbruk favoriserer lave fastbeløp.

Eksempel:

I e-Spot fra NorgesEnergi betaler man et fast beløp på 108 kroner årlig. Det er derimot ingen påslag i spotprisen. I Fjordkraft Spotpris er det motsatt; her betaler man ikke et fast beløp, men i stedet et påslag på 0,83 øre per kilowattime. Ved en spotpris på 32,95 øre per kWh får vi følgende beregninger:

Kort oppsummert får du den billigste strømavtalen om du:

  • Velger spotprisavtale
  • Setter opp eFaktura og AvtaleGiro innen én måned
  • Velger gunstigste fordeling av fastbeløp og påslag etter estimert strømforbruk
  • Unngår å gå inn i kampanjeavtaler (dersom man ikke ønsker å bytte strømleverandør flere ganger i året)