Beste sparerente – Få mest mulig ut av sparepengene dine

Av Kent Rammen Roksvåg

Oppdatert 08 sep. 2021

Få mest mulig avkastning på sparepengene – helt uten risiko. Vi holder deg oppdatert på hvilke banker som tilbyr den beste renten på sparekontoen.

Utviklingen i innskuddsmarkedet har ført til rekordlave sparerenter. Om du likevel ønsker å plassere pengene dine uten noen form for risiko, viser vi deg hvilke banker som nå tilbyr den beste sparerenten.

Med dagens lave sparerente er det flere som velger å plassere sine sine penger i indeksfond og aksjer, fremfor å sette de i banken. Det medfører naturligvis økt risiko, men også en høyere forventet avkastning på pengene. Nedenfor ser du hvilke tre banker som gir deg den beste sparerenten. Det er tatt utgangspunkt i et innskudd på kr. 100.000, uten bruksbegrensninger og som er landsdekkende.

Topp 3 (oppdatert september 2021)

BankEffektiv rente
MyBank1,11 %
Instabank1,00 %
TF Bank1,00 %

Merk at kapitalseringsperioden er innregnet i den effektive renten, sammen med nominell renter og diverse gebyrer. Det har med andre ord ingenting å si om du velger Bank A eller Bank B med samme effektive rente, selv om de opererer med ulike kapitaliseringsperioder. Den eneste forskjellen er hvor ofte du ser hvor mye du har opptjent i renter.

Trygghet og risiko

Selv om en sparerente på drøye 2 % ikke er en avkastning å hoppe i taket for, medfører denne type investering tilnærmet null i risiko. Alle norske banker er nemlig medlem i Bankenes Sikringsfond og de svenske bankene er medlem i Riksgälden. Det betyr at om banken skulle bli slått konkurs, noe som i seg selv er svært lite sannsynlig, vil du uansett være garantert å få dekket et innskudd på inntil 2 millioner kroner, eller 950.000 svenske kroner, inklusiv opptjente renter.

Har du mer enn 2 millioner kroner som du ønsker å plassere i en sparekonto, er det bare å fordele ditt innskudd på flere banker. På den måten er du garantert for at du får tilbake alle pengene, dersom alt skulle gå galt.

Renten etter inflasjon og skatt

Sparerenten du får på dine innskudd vil beskattes med 22 % (kapitalinntekt). I tillegg faller verdien på penger (inflasjon). 100 kroner i dag er mindre verdt om et år. Inflasjonsmålet fastsatt av regjeringen er på 2 %. Renten vi sitter igjen med etter å ha tatt høyde for disse momentene kalles for realrenten.

I eksempelet ovenfor vil pengene tape seg i verdi med én prosent hvert år. Selv om dette opplagt ikke er en god investering, er det bedre enn å la for eksempel pengene stå i en brukskonto til én prosent rente – da vil pengene tape seg enda raskere.

Som nevnt innledningsvis kan det med dagens lave sparerente være lurt å se etter andre måter å investere pengene på. Både fond og aksjer trenger ikke nødvendigvis bety at du må bære mye risiko. Det kommer helt an på hvor diversifisert porteføljen er.