Beste sparerente – Få mest mulig ut av sparepengene dine

Få mest mulig avkastning på sparepengene – helt uten risiko. Vi holder deg oppdatert på hvilke banker som tilbyr den beste renten på sparekontoen.

Utviklingen i innskuddsmarkedet har ført til rekordlave sparerenter. Om du likevel ønsker å plassere pengene dine uten noen form for risiko, viser vi deg hvilke banker som nå tilbyr den beste sparerenten.

Med dagens lave sparerente er det flere som velger å plassere sine sine penger i fond og aksjer, fremfor å sette de i banken. Det medfører naturligvis økt risiko, men også en høyere forventet avkastning på pengene. Nedenfor ser du hvilke tre banker som gir deg den beste sparerenten. Det er tatt utgangspunkt i et innskudd på kr. 100.000, uten bruksbegrensninger og som er landsdekkende.

Topp 3 (oppdatert april 2020)

BankEffektiv rente
Avida Finans2,35 %
Nordax Bank2,30 %
Bank22,20 %

Merk at kapitalseringsperioden er innregnet i den effektive renten, sammen med nominell renter og diverse gebyrer. Det har med andre ord ingenting å si om du velger Bank A eller Bank B med samme effektive rente, selv om de opererer med ulike kapitaliseringsperioder. Den eneste forskjellen er hvor ofte du ser hvor mye du har opptjent i renter.

Trygghet og risiko

Selv om en sparerente på drøye 2 % ikke er en avkastning å hoppe i taket for, medfører denne type investering tilnærmet null i risiko. Alle norske banker er nemlig medlem i Bankenes Sikringsfond og de svenske bankene er medlem i Riksgälden. Det betyr at om banken skulle bli slått konkurs, noe som i seg selv er svært lite sannsynlig, vil du uansett være garantert å få dekket et innskudd på inntil 2 millioner kroner, eller 950.000 svenske kroner, inklusiv opptjente renter.

Har du mer enn 2 millioner kroner som du ønsker å plassere i en sparekonto, er det bare å fordele ditt innskudd på flere banker. På den måten er du garantert for at du får tilbake alle pengene, dersom alt skulle gå galt.

LES OGSÅ: Indeksfond

Renten etter inflasjon og skatt

Sparerenten du får på dine innskudd vil beskattes med 22 % (kapitalinntekt). I tillegg faller verdien på penger (inflasjon). 100 kroner i dag er mindre verdt om et år. Inflasjonsmålet fastsatt av regjeringen er på 2 %. Renten vi sitter igjen med etter å ha tatt høyde for disse momentene kalles for realrenten.

I eksempelet ovenfor vil pengene tape seg i verdi med én prosent hvert år. Selv om dette opplagt ikke er en god investering, er det bedre enn å la for eksempel pengene stå i en brukskonto til én prosent rente – da vil pengene tape seg enda raskere.

Som nevnt innledningsvis kan det med dagens lave sparerente være lurt å se etter andre måter å investere pengene på. Både fond og aksjer trenger ikke nødvendigvis bety at du må bære mye risiko. Det kommer helt an på hvor diversifisert porteføljen er.