Avkastningskrav

Denne formelen ga oss nåverdien av summen av fremtidige kontantstrømmer, med avkastningskrav som diskonteringsrente:


Med andre ord: vi finner verdien av selskapet.

Men selv med pinlig nøyaktige estimater på hva selskapet genererer i penger de neste årene, vil for høyt eller lavt avkastningskrav resultere i misvisende verdivurdering.

I denne artikkelen går vi nærmere gjennom fremgangsmåten – inkludert eksempler - på hvordan vi kommer frem til et fornuftig avkastningskrav.