Dette er aksjefondene med høyest årlig avkastning de siste fem årene

Aksjefondene med høyest årlig avkastning de siste fem årene (tilgjengelig for handel i Norge), har økt cirka 30 prosent i året. Det er litt over det dobbelte av det globale aksjemarkedets avkastning i samme periode.

Men fondene som topper listen, med unntak av én, har ikke gjort det bedre enn sine referanseindekser. Faktisk har mindreavkastningen vært opptil 70 prosent i ett enkelt år. Med andre ord: Du hadde sittet igjen med mer penger om du investerte i passiv forvaltede børsnoterte fond (ETF) som gjenspeiler de samme indeksene.

Den høye avkastningen skyldes altså ikke forvalternes dyktighet (med det ene unntaket), men at sektorene aksjefondene har investert i har gjort det vesentlig bedre enn aksjemarkedet.

Her er de fem aksjefondene med høyest gjennomsnittlig årlig avkastning

(Periode: 2016-2021)

FondsnavnGjennomsnittlig årlig avkastning siste fem årHva fondet investerer i
Handelsbanken Bærekraftig Energi32,99 %Selskaper med formål om å begrense den globale oppvarmingen
Fidelity Funds - Global Technology Fund (EUR)32,2 %Teknologiaksjer
BNP Paribas Equity World Technology31,06 %Teknologiaksjer
JPMorgan China A (dist) - USD31 %Kinesiske, store vekstselskaper
DNB Miljøinvest29,17 %Selskaper som bidrar til å redusere klimautslipp

Kilde: Verdipapirfondenes Forening (VFF)

Listen består av to «grønne aksjefond», to teknologifond og ett fond som investerer i kinesiske selskaper.

Det er ikke overraskende at teknologifond er blant de som har gjort det best. Denne sektoren, bestående av selskaper som Apple, Microsoft, Google og Facebook, har i lang tid prestert bedre enn markedet. Se bare på avkastningshistorikken i DNBs Teknologifond.

Fornybar energi i vinden

Nå er det derimot en bransje som er enda mer populær: Fornybar energi og miljøvennlig teknologi – eller grønne aksjer, bærekraftige selskaper, ESG-aksjer, om du vil. Dette er selskaper som på en eller annen måte bidrar til å redusere eller begrense den globale oppvarmingen.

S&P Global Clean Energy-indeksen – som består av 30 bærekraftige selskaper verden rundt, inkludert norske Vestas – endte i 2020 opp med en avkastning på 141 prosent. Året før var avkastningen 44 prosent. Det er en utvikling som har gjort bærekraftige fond både populære og lønnsomme, og er derfor vi ser Handelsbanken Bærekraftig Energi og DNB Miljøinvest i topplisten.

Verdiutviklingen i det globale aksjemarkedet, det kinesiske aksjemarkedet og i teknologi- og fornybar energi-sektorene:

MSCI World, MSCI China, MSCI Information Technology og iShares Global Clean Energi graf

Kilde: Morningstar

Her ser vi spesielt at teknologi- og fornybar energi-sektorene, samt det kinesiske aksjemarkedet, har gjort det bedre enn det globale aksjemarkedet de siste fem årene.

Men når vi ser utviklingen over de siste ti årene, er det mer at det kinesiske markedet og fornybar energi-sektoren har hentet seg inn i forhold til det globale aksjemarkedet, enn at det er utklassing.

Slik har fondene prestert i forhold til sine referanseindekser

Mer- og mindreavkastning i forhold til referanseindeksene til aksjefondene

Grafen viser årlig avkastning i forhold til Morningstars referanseindekser til aksjefondene. Bruk av aksjefondenes egne referanseindekser gir et annet resultat, men ikke av betydning for fondenes generelle prestasjoner.

JPMorgans Kina-fond er den eneste som har klart å slå referanseindeksen i løpet av disse årene, med 52 prosent meravkastning totalt.

DNB Miljøinvest var på plussiden i 2019, men endte opp med 61,5 prosent lavere enn referanseindeksen på grunn av det svake resultatet i 2020. BNP Paribas og Fidelitys teknologifond leverte i perioden en mindreavkastning på henholdsvis 7,94 og 2,73 prosent.

Informasjon om aksjefondene

AksjefondMaks årlig forvaltningsavgiftFondets referanseindeksMorningstars referanseindeksNøkkelinformasjon
Handelsbanken Bærekraftig Energi (Hållbar Energi)2 %Solactive ISS ESG Screened Europe Index NTRS&P Global Clean EnergyKIID
Fidelity Funds - Global Technology Fund1,5 %MSCI World/Information TechMSCI ACWI Information Technology IndexKIID
BNP Paribas Equity World Technology1,5 %MSCI WorldMSCI World/Information TechKIID
JPMorgan China A (dist)1,5 %MSCI China 10/40MSCI ChinaKIID
DNB Miljøinvest1,2 %Wilderhill new energy global innovation indexS&P Global Clean EnergyKIID

Bli en bedre investor og smartere forbruker

Få gratis tilgang på eksklusivt innhold og markedsoversikt i nyhetsbrevet.